Ön Internet Explorer 6 böngészőt használ. Ez a verzió elavult.
A gyorsabb és megbízhatóbb böngészés érdekében javasoljuk, hogy váltson a következő verziók valamelyikére:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

Európai szervizgarancia

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az Olympus terméket!

Ha a termék (a mellékelt írásos Használati útmutatóban foglaltaknak megfelelő) rendeltetésszerű használat ellenére mégis meghibásodik, akkor annak javítása, illetve cseréje (az OM Digital Solutions GmbH döntése szerint) a vonatkozó nemzeti garancia-időszakon belül díjmentes, amennyiben a terméket az OM Digital Solutions GmbH értékesítési körzetében működő, a https://www.om-digitalsolutions.com weboldalon feltüntetett OM Digital Solutions GmbH forgalmazótól vásárolta. Kérjük, vegye figyelembe az alábbi információkat és utasításokat annak érdekében, hogy az OM Digital Solutions GmbH az Ön megelégedésére, a lehető leggyorsabban nyújthassa Önnek a kért garanciális szolgáltatásokat:

1. Kérjük, a garanciális igény érvényesítéséhez kövesse a https://my.olympus-consumer.com/ oldalon található, regisztrációra és termékkövetésre vonatkozó információkat (ez a szolgáltatás nem érhető el minden országban), vagy juttassa el a terméket, a vásárlást igazoló eredeti számlát vagy pénztári blokkot és a kitöltött Garanciajegyet a vonatkozó nemzeti garancia-időszakon belül ahhoz a forgalmazóhoz, ahonnan a terméket vásárolta, illetve az OM Digital Solutions GmbH értékesítési körzetében működő, a https://www.om-digitalsolutions.com weboldalon feltüntetett OM Digital Solutions GmbH márkaszervizek egyikébe.

2. Kérjük ellenőrizze, hogy a Garanciajegyet hiánytalanul kitöltötte-e az OM Digital Solutions GmbH vagy annak hivatalos forgalmazója vagy a Szolgáltató központja. Ezért ellenőrizze, hogy saját neve és a forgalmazó neve, a sorozatszám és a vásárlás éve, hónapja és napja fel van-e tüntetve rajta, vagy az eredeti (a forgalmazó nevét, a vásárlás dátumát és a termék típusát is tartalmazó) számlát vagy pénztári blokkot is mellékelje a Garanciajegyhez.

3. Mivel jelen Garanciajegy nem pótolható, tartsa biztonságos helyen.

4. Az OM Digital Solutions GmbH nem vállalja a termék forgalmazóhoz vagy OM Digital Solutions GmbH márkaszervizhez szállításával kapcsolatban felmerülő költségeket vagy kockázatokat.

5. Ez a Garancia nem terjed ki az alább felsoroltakra, mely esetekben a vásárló javítási díjat köteles fizetni olyan meghibásodások esetén is, amelyek a fent említett garancia-időszak alatt következnek be.

a. Nem megfelelő kezelés miatt bekövetkező meghibásodás (például a Használati útmutatóban fel nem sorolt műveletek stb.)

b. Az OM Digital Solutions GmbH vagy hivatalos OM Digital Solutions GmbH márkaszervizen kívül egyéb személyek által végzett javítás, módosítás, tisztítás stb. miatt bekövetkező meghibásodás.

c. A termék megvásárlását követő szállítása, leesése, ütődése stb. miatt bekövetkező meghibásodás vagy sérülés.

d. Tűz, földrengés, árvíz, villámcsapás és egyéb természeti katasztrófák, környezetszennyezés és szabálytalan feszültségforrások miatt bekövetkező meghibásodás vagy sérülés.

e. Hanyag és nem megfelelő tárolási körülmények (például a termék magas hőmérsékleten és magas páratartalmú helyen, rovarirtó szerek, például naftalin vagy ártalmas gyógyszerek stb. közelében történő tárolása), nem megfelelően végzett karbantartás stb. miatt bekövetkező meghibásodás.

f. Lemerült elemek stb. miatt bekövetkező meghibásodás.

g. A termék burkolata alá kerülő homok, sár, víz stb. miatt bekövetkező meghibásodás.

6. Jelen Garancia vonatkozásában az OM Digital Solutions GmbH kizárólagos felelőssége a termék javítására vagy cseréjére korlátozódik. Jelen Garancia keretein belül mindennemű felelősségvállalás kizárt, amennyiben a bekövetkezett vagy a vásárló által elszenvedett közvetett vagy járulékos veszteség vagy kár a termék meghibásodása miatt következik be, különös tekintettel a termékkel együtt használt objektívekben, filmekben, egyéb felszerelésekben és tartozékokban keletkezett veszteségekre és károkra, továbbá a késedelmes javításból és adatvesztésből eredő veszteségekre. Ez a kényszerítő törvényi rendelkezések hatályát nem érinti.