Ön Internet Explorer 6 böngészőt használ. Ez a verzió elavult.
A gyorsabb és megbízhatóbb böngészés érdekében javasoljuk, hogy váltson a következő verziók valamelyikére:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

Jótállási és világgarancia feltételek

Olympus gyártói garancia

Az OLYMPUS IMAGING CORP., [Shinjuku Monolith, 2-3-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0914,] Japan a vásárlástól számított egy évig világgaranciát vállal termékeire. A világgarancia feltételei szerint történő javítást megelőzően a garanciajegyet hivatalos Olympus márkaszervizben kell bemutatni. A garancia kizárólag a garanciajegy és a vásárlást igazoló blokk Olympus márkaszervizben történő bemutatása esetén érvényes. Ez a plusz garancia nem érinti a fogyasztási cikkek értékesítésére irányadó és alkalmazható nemzeti törvények szerint a vásárlót megillető garanciális jogokat. A világgarancia nem vonatkozik az audio termékekre; ezekre az egyes elosztási területek helyi szabályozásai érvényesek.

A jótállás korlátozása

Az írásos anyagok és szoftverek tartalmával kapcsolatban az Olympus nem vállal sem kifejezett, sem hallgatólagos kötelező biztosítékokat vagy garanciát, és semmilyen körülmények között nem vállal a forgalomba hozhatóságra és alkalmazhatóságra vonatkozó kellékszavatosságot, és nem vállal felelősséget az említett írott anyagok, szoftverek és berendezések használatából vagy használhatatlanságából eredő következményi, járulékos vagy közvetett káreseményekért (beleértve de nem kizárólag az elmaradt üzleti hasznot, az üzleti tevékenység megszakítását és az üzleti információk elvesztését). Azokban az országokban, ahol nem engedélyezett a következményi valamint járulékos káreseményekre vonatkozó felelősség kizárása illetve korlátozása, ezek a korlátozások nem alkalmazhatók.

Jótállási feltételek

1.Amennyiben az adott országban alkalmazható jótállási időszak alatt az OLYMPUS EUROPA SE & Co. KG üzleti területén tevékenykedő és az Olympus honlapján (http://www.olympus.com) közzétett hivatalos Olympus viszonteladótól beszerzett termék a rendeltetésszerű (a termékhez mellékelt írásos kezelési és használati útmutatóban leírtaknak megfelelő) használat ellenére meghibásodik, az Olympus választása szerint vállalja a termék ingyenes javítását vagy cseréjét. A garanciális igény érvényesítéséhez a vásárlónak az adott országban alkalmazható jótállási időszak vége előtt el kell juttatnia a terméket ahhoz a viszonteladóhoz, ahol a terméket vásárolta, vagy bármely más, az OLYMPUS EUROPA SE & Co. KG üzleti területén tevékenykedő és az Olympus honlapján (http://www.olympus.com) közzétett hivatalos Olympus márkaszervizbe. A világgarancia egy éves időtartama alatt a vásárló bármely Olympus márkaszervizben leadhatja a terméket. Tájékoztatjuk, hogy nem minden országban található Olympus márkaszerviz.

2.A vásárló saját felelősségére köteles a terméket eljuttatni a viszonteladóhoz vagy egy hivatalos Olympus márkaszervizbe, és vállalja a termék szállításával kapcsolatban felmerülő költségeket.

Garanciális feltételek

1.A garancia nem terjed ki az alább felsoroltakra, mely esetekben a vásárló javítási díjat köteles fizetni olyan meghibásodások esetén is, amelyek a fent említett jótállási időszak alatt következnek be.

◦(a) Nem megfelelő kezelés által okozott meghibásodás (például a kezelési útmutatóban vagy a használati útmutatóban fel nem sorolt műveletek stb.)

◦(b) Az Olympuson vagy hivatalos Olympus márkaszervizen kívül egyéb személyek által végzett javítás, módosítás, tisztítás stb. által okozott meghibásodás.

◦(c) A termék megvásárlását követő szállítása, leesése, ütődése stb. által okozott meghibásodás vagy rongálódás.

◦(d) Tűz, földrengés, árvíz, villámcsapás és egyéb természeti katasztrófák, környezetszennyezés és szabálytalan feszültségforrások által okozott meghibásodás és rongálódás.

◦(e) Hanyag és nem megfelelő tárolási körülmények (például a termék magas hőmérsékleten és magas páratartalmú helyen, rovarirtó szerek, például naftalin vagy ártalmas gyógyszerek stb. közelében történő tárolása), nem megfelelően végzett karbantartás stb. által okozott meghibásodás.

◦(f) Lemerült elemek stb. által okozott meghibásodás.

◦(g) A termék burkolata alá kerülő homok, sár stb. által okozott meghibásodás.

◦(h) A garanciajegy hiánya.

◦(i) A garanciajegyen a vásárlási dátumán, a vásárló vagy az értékesítő nevén illetve a sorozatszámon végzett mindennemű változtatás.

◦(j) A garanciajegy bemutatásakor a vásárlást igazoló blokk hiánya.

2.Jelen garancia kizárólag magára a termékre érvényesíthető, és nem vonatkozik semmilyen tartozékra, mint például a tok, a hordozószíj, az objektívvédő sapka vagy az áramforrás.

3.Jelen garancia vonatkozásában az Olympus kizárólagos felelőssége a termék javítására vagy cseréjére korlátozódik. Jelen garancia keretein belül mindennemű felelősségvállalás kizárt, amennyiben a bekövetkezett vagy a vásárló által elszenvedett közvetett vagy járulékos veszteség vagy kár a termék meghibásodása miatt következik be, különös tekintettel a termékkel együtt használt objektívekben, filmekben, egyéb felszerelésekben és tartozékokban keletkezett veszteségekre és károkra, továbbá a késedelmes javításból és adatvesztésből eredő veszteségekre. Mindez nem érinti a kötelező törvényi előírásokat.

Garanciális szervizelésre vonatkozó tájékoztatás

1.A garancia kizárólag abban az esetben érvényesíthető, amennyiben a garanciajegyet teljes mértékben az Olympus vagy annak hivatalos viszonteladója tölti ki, és minden egyéb dokumentum megfelelően igazolja a vásárlást. Ezért ellenőrizze, hogy saját és a viszonteladó neve, a sorozatszám és a vásárlás dátuma kitöltésre kerül a garanciajegyen, vagy az eredeti (a viszonteladó nevét, a vásárlás dátumát és a termék típusát is tartalmazó) számla vagy blokk is benyújtásra kerül a jótállási jeggyel együtt. Az Olympus fenntartja a jogot a díjtalan szolgáltatás elutasítására, amennyiben a jótállási jegy nincs kitöltve, a fent nevezett kísérő dokumentum nincs csatolva, hiányos vagy olvashatatlan adatokat tartalmaz.

2.Mivel a garanciajegy nem pótolható, tartsuk biztonságos helyen.

A hivatalos nemzetközi Olympus szervizhálózat listája megtekinthető a http://www.olympus.com weboldalon.